• Konsernet Volati

    Siden 2007 har Corroventa vært eid av Volati-konsernet. Volati er industrielle investorer som kjøper opp små og mellomstore industriselskaper og utvikler dem gjennom aktivt eierskap. Volati har spesialisert seg på å hjelpe entreprenører, grunnleggere og eiere ved generasjonsskifter. Volati er et jordnært selskap som tar aktivt eieransvar i datterselskapene. Volati kjøper selskaper for å utvikle – ikke for å selge.

    Les mer på: www.volati.se

    Volatilogga 10cm