Vilkår ved kjøp av produkter fra Corroventa i Norden

 

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

For leveranser i Norden benytter vi som standard leveringsbetingelsene som angis her, supplert av NL17. Betingelsene i dette dokumentet har forrang for NL17. NL17 er industriens standardavtale for leveringsbetingelser, og internasjonalt tilsvarer den Orgalime S2012. Hvis andre betingelser er avtalt, fremgår det i skriftlig avtale inngått mellom partene. NL17 finner du her.

 

GARANTIBETINGELSER

For å kunne gi kundene best mulig service ber vi alltid om produktets serienummer og en kort feilbeskrivelse ved kontakt. Alle maskiner har et typeskilt med serienummer, vanligvis plassert innenfor filteret eller utenpå maskinen. Hvis feilen ikke kan utbedres via telefon, må kanskje produktet returneres til Corroventa, noe som skjer på kundens bekostning. Viser det seg ved feilsøking at feilen omfattes av garantien, blir den reparert uten kostnad. Da vil Corroventa også dekke returtransporten til kundens kontor. Som standard påbegynnes alltid garantitiden ved leveringsdatoen fra vår fabrikk.

Ved en antatt garantisak som viser seg ikke å omfattes av garanti, debiterer Corroventa samtlige frakt- og servicekostnader tilknyttet saken. Corroventas garanti omfatter bare såkalte produktfeil. Dette omfatter ikke forbruksartikler som filter osv. Garantien omfatter heller ikke følgende:

 • støt-, transportskader eller annen ytre påvirkning
 • skader forårsaket av feil bruk eller installasjon
 • reparasjon av produkter som mangler serienummer eller innkjøpsdokument
 • reparasjon av produkter som har blitt fylt med vann ved oversvømmelser
 • reparasjon av maskiner som er endret på en måte som ikke er korrekt, eller som ikke er godkjent av Corroventa
 • innhenting av maskin
 • fraktkostnader til Corroventa

 

TRANSPORT OG MOTTAK AV LEVERANSE

For leveranser i Norden benytter vi fraktvilkårene FCA-Bankeryd Incoterms 2020. Det innebærer at ansvaret for godset går over til kjøperen når det er lastet for transport til kunden. Med mindre kunden har spesielt anmodet om egen transportør eller gitt spesielle instruksjoner om lasting og frakt, blir godset lastet og sendt med vår speditør på kundens risiko og bekostning.

Vår normale service er at vi tar oss av all spedisjonshåndtering for kunden, som bestilling av frakt, lasting av godset og utnyttelse av vår transportavtale. Vi debiterer så kunden transportkostnaden i forbindelse med fakturering av produktene.

Lossing av godset utføres normalt av lastebilsjåføren, og mottakeren må være forberedt på å stille med nødvendig assistanse og ha det nødvendige utstyret for å kunne losse godset (f.eks. palleløfter eller truck ved større gods). Hvis mottakeren ikke stiller med nødvendig assistanse ved lossing, forbeholder vi oss retten til å debitere kjøperen eventuelle merkostnader som oppstår.

Mottakskontroll skal gjøres av kunden. Synlige transportskader eller manglende kolli skal straks noteres på transportørens fraktseddel ved mottak. Kunden skal også rapportere dette umiddelbart til Corroventa. Skjulte skader (ikke synlige på emballasjen) må rapporteres til Corroventa senest innen 4 virkedager fra mottak av godset.

 

RETURBETINGELSER

Vilkårene nedenfor gjelder som standard under forutsetning av at årsaken til returen ikke er en feil som er begått av Corroventa.

 • Hver retur skal skje i etterkant av en avtale mellom Corroventa og kunden.
 • Kundeunike produkter kan ikke returneres.
 • Varen må ha tilstand som ny og ligge i uskadet original emballasje.
 • Returretten er begrenset i tid og gjelder i 2 måneder fra leveringsdato.
 • Avdrag gjøres på 20 % av varens/varenes verdi, eller minst 1000 kr ved hver retur.
 • Kunden har ansvar for all emballering og frakt til Corroventa i forbindelse med retur.
 • Godtgjørelse til kunden skjer i form av kreditt som kan brukes til nye innkjøp. Blir ikke utbetalt i kontanter.