Produktutveckling list image

 Våre produkter

Styresystem HomeVision Pro

Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen

Styresystem HomeVision Pro

Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.

Kontrollpanelet viser gjeldende temperatur og luftfuktighet i krypgrunnen ved hjelp av verdier hentet fra hygrostatdelen. Kontrollpanelet viser også driftsstatus og tillater selvsagt brukeren å endre innstillinger ved behov. Gjeldende temperatur og luftfuktighet samt utførte innstillinger lagres i loggfil på et USB-minne, slik at installasjonen kan følges opp. Innebygde alarmfunksjoner varsler brukeren om eventuelle driftsforstyrrelser, og systemet påminner også om den årlige servicen, alt for å sikre at funksjonen opprettholdes og skader på eiendommen unngås.

HomeVision-Control-Panel
HomeVision_Hygrostat
HomeVision-Control-Panel
HomeVision_Hygrostat

Tekniske data

% RF børverdi
Δ % RF hysterese øvre
Δ % RF hysterese nedre
Δ % RH alarmnivå
Kontinuerlig viftedrift eller vifte bare ved avfukting
Styring via muggindeks
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
Informasjon i display og loggfil
Visning av aktuell RF
Visning av aktuell temperatur
Visning viftestatus På eller Av
Visning avfukting På eller Av
Visning radiosignalnivå
Grafisk presentasjon driftstid siste 12 måneder
Grafisk presentasjon middelverdi temperatur siste 12 måneder
Grafisk presentasjon middelverdi % RF siste 12 måneder
Feilmeldinger
CSV-loggfil på USB-minne

Spørsmål eller bekymringer?

Du kan alltid kontakte oss i Corroventa, om du har spørsmål om våre produkter eller løsninger. Har du utfordringer med vann, fukt, lukt, radon eller skadedyr? Ta kontakt med oss, så skall vi hjelpe deg videre.