Kombimaskiner

  • CTR K150XT

    Vår største kombimaskin og kan brukes ved tørking av lagdelte konstruksjoner på opptil 40 m².