VentoVind™ PRO Special

 • Behovsstyrt ventilasjon for flermannsboliger og større loft.

  VentoVind™ er et system for behovsstyrt ventilasjon som sikrer at ventilasjon bare skjer når det er gunstig for loftsrommet. Tilluftssystemet sørger for å aktivere ventilasjonssystemet når det er behov for det, og etablerer samtidig et lufttrykk som blokkerer deler av fukttransporten opp til loftet. Teknologien fungerer best når loftet er så tett som mulig. Målet er at all ventilasjon skal skje via ventilasjonssystemet, som i basisutførelse består av en tilluftsvifte og et mekanisk eller motorstyrt avtrekksluftspjeld. Tilluftsviften tilføres strøm og turtallsreguleres via en styreenhet som plasseres inne i loftsrommet. Til denne kobles det også sensorer som måler klimaet ute og på loftet. Styreenheten leser av sensorene og bruker en patentert beregningsalgoritme til å avgjøre om ventilasjonen skal være av eller på. På denne måten optimaliseres ventilasjonsgraden etter det aktuelle ventilasjonsbehovet, og energiforbruket holdes på et minimum. Ventilasjonssystemet er bare i drift når det er fuktmessig gunstig å ventilere med uteluft.

  SKREDDERSYDDE LØSNINGER

  VentoVind™ PRO Special leveres komplett med styreenhet, vifte, spjeld og monteringsdeler tilpasset til ditt prosjekt, små som store. Leveres med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring.
  VentoVind™ PRO Special er klargjort for tilkobling til boligens sentrale styre-/overvåkingssystem via Modbus RS485. Du får dermed full kontroll og kan overvåke og regulere systemet etter behov.

  • Skreddersydde løsninger
  • Trådløst kontrollpanel
  • Modbus RS 485
  • Motorstyrte spjeld