VentoVind PRO™

 • Behovsstyrt ventilasjon av kaldloft.

  Et patentert system som gir optimal ventilasjon av kaldloft.
  VentoVind™ er en metode for behovsstyrt ventilasjon som sikrer at ventilasjon bare skjer når det er gunstig for loftsrommet. Tilluftssystemet sørger for å aktivere ventilasjonssystemet når det er behov for det, og etablerer samtidig et lufttrykk som blokkerer deler av fukttransporten opp til loftet. Teknologien fungerer best når loftet er så tett som mulig. Målet er at all ventilasjon skal skje via ventilasjonssystemet, som i basisutførelse består av en tilluftsvifte og et mekanisk eller motorstyrt avtrekksluftspjeld. Tilluftsviften tilføres strøm og turtallsreguleres via en styreenhet som plasseres inne i loftsrommet. Til denne kobles det også sensorer som måler klimaet ute og på loftet. Styreenheten leser av sensorene og bruker en patentert beregningsalgoritme til å avgjøre om ventilasjonen skal være av eller på. På denne måten optimaliseres ventilasjonsgraden etter det aktuelle ventilasjonsbehovet, og energiforbruket holdes på et minimum. Ventilasjonssystemet er bare i drift når det er fuktmessig gunstig å ventilere med uteluft.

  VentoVind™ PRO Villa
  Leveres komplett med styreenhet, 160-vifte og innvendige monteringsdeler som passer til loft på opptil 100 m3. Leveres med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring, regulering og overvåking av loftsinstallasjonen.

  VentoVind™ PRO Villa Large
  For loftsrom på opptil 100-150 m3 komplett med styreenhet, 200-vifte og monteringsdeler. Leveres med HomeVision® trådløst kontrollpanel for styring, regulering og overvåking av loftsinstallasjonen.

  VentoVind™ PRO Special
  For store eller komplekse installasjoner kan VentoVind tilpasses og dimensjoneres etter behov.

Kompletterende produkter