Styresystem

Styring, regulering og overvåking. For alle typer tørking som krever en kontrollert avfukting. Ved mer avansert styring og overvåking benyttes trådløse systemer.