• Ekstern RHT-sensor

    En sensor som måler både relativ fuktighet og temperatur.