• Styresystem HomeVision Lite / Pro

  Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.

  Kontrollpanelet viser gjeldende temperatur og luftfuktighet i krypgrunnen ved hjelp av verdier hentet fra hygrostatdelen. Kontrollpanelet viser også driftsstatus og tillater selvsagt brukeren å endre innstillinger ved behov. Gjeldende temperatur og luftfuktighet samt utførte innstillinger lagres i loggfil på et USB-minne, slik at installasjonen kan følges opp. Innebygde alarmfunksjoner varsler brukeren om eventuelle driftsforstyrrelser, og systemet påminner også om den årlige servicen, alt for å sikre at funksjonen opprettholdes og skader på eiendommen unngås. HomeVision tilbys i to versjoner, Lite og Pro. Pro-versjonen har all basisfunksjonalitet fra Lite og i tillegg mulighet til å styre avfukteren mot muggindeksen, noe som for visse installasjoner og forhold ytterligere kan senke energiforbruket. Brukeren av Pro kan også styre viftedriften og dessuten se en grafisk fremstilling av driftstid, gjennomsnittlig temperatur og gjennomsnittlig luftfuktighet de siste tolv månedene.

 • TEKNISKE DATA

  • % RF børverdi
  • Pro / Lite
  • Δ % RF hysterese øvre
  • Pro / Lite
  • Δ % RF hysterese nedre
  • Pro / Lite
  • Δ % RH alarmnivå
  • Pro / Lite
  • Kontinuerlig viftedrift eller vifte bare ved avfukting
  • Pro
  • Styring via muggindeks
  • Pro
  • Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
  • Lite / Pro
  • Informasjon i display og loggfil
  • Visning av aktuell RF
  • Lite / Pro
  • Visning av aktuell temperatur
  • Lite / Pro
  • Visning viftestatus På eller Av
  • Pro
  • Visning avfukting På eller Av
  • Pro / Lite
  • Visning radiosignalnivå
  • Pro / Lite
  • Grafisk presentasjon driftstid siste 12 måneder
  • Pro
  • Grafisk presentasjon middelverdi temperatur siste 12 måneder
  • Pro
  • Grafisk presentasjon middelverdi % RF siste 12 måneder
  • Pro
  • Feilmeldinger
  • Pro / Lite
  • CSV-loggfil på USB-minne
  • Pro

Komplementære produkter