• Styresystem HomeVision Pro

  Styresystem HomeVision benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.

  Kontrollpanelet viser gjeldende temperatur og luftfuktighet i krypgrunnen ved hjelp av verdier hentet fra hygrostatdelen. Kontrollpanelet viser også driftsstatus og tillater selvsagt brukeren å endre innstillinger ved behov. Gjeldende temperatur og luftfuktighet samt utførte innstillinger lagres i loggfil på et USB-minne, slik at installasjonen kan følges opp. Innebygde alarmfunksjoner varsler brukeren om eventuelle driftsforstyrrelser, og systemet påminner også om den årlige servicen, alt for å sikre at funksjonen opprettholdes og skader på eiendommen unngås.

 • TEKNISKE DATA

  • % RF børverdi
  • Δ % RF hysterese øvre
  • Δ % RF hysterese nedre
  • Δ % RH alarmnivå
  • Kontinuerlig viftedrift eller vifte bare ved avfukting
  • Styring via muggindeks
  • Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
  • Informasjon i display og loggfil
  • Visning av aktuell RF
  • Visning av aktuell temperatur
  • Visning viftestatus På eller Av
  • Visning avfukting På eller Av
  • Visning radiosignalnivå
  • Grafisk presentasjon driftstid siste 12 måneder
  • Grafisk presentasjon middelverdi temperatur siste 12 måneder
  • Grafisk presentasjon middelverdi % RF siste 12 måneder
  • Feilmeldinger
  • CSV-loggfil på USB-minne

Komplementære produkter