• Kontrollpanel

    Styresystem benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et kontrollpanel i boligrommet.

    Krypgrunnsavfukteren styres med en hygrostat som plasseres på et egnet eller særskilt kritisk sted i krypgrunnen. For ekstra overvåking plasseres et kontrollpanel (indikeringsboks) i boligrommet, der indikeringslamper f.eks. viser om den relative fuktigheten i krypgrunnen er OK eller høy, om anlegget fungerer, eller om det har oppstått en driftsforstyrrelse.

Komplementære produkter