Slange

Slange tilpasset Corroventas maskiner for distribusjon av varm-, kald-, våt- eller tørrluft i forskjellige typer installasjoner.