Corrofilter Inline

 • Grovsil, syklonfilter og finfilter i samme enhet. Beskytter maskinen mot smusspartikler og eliminerer forurensninger i våtluftsutslippet til omgivelsene ved sugetørking. Høy utskillingsgrad med finfilter.

 • TEKNISKE DATA

  • Utskillingsgrad
  • 99.99 % av alle partikler som er større enn 1 um
  • Utskillingsgrad
  • min 99.967% av alle partikler og fibrene fra mineralull
  • Tilkoblingsdiameter
  • Ø 50 mm

Komplementære produkter