Vifter

Ved å øke lufthastigheten i lokalene med aksialvifte oppnås raskere tørking i vegger, gulv og tak. Ved lektede konstruksjoner og isolasjon benyttes radialvifte. Våre lette og robuste vifter gir en driftssikker prosess.