• Radialvifte HP 2000XT

    Påskynder tørking av bjelkelag, isolasjon med mer. Brukes til å distribuere tørrluft til forskjellige rom osv. HP2000XT er en robust radialvifte for tørking av overflatemateriale, lektede konstruksjoner og isolasjon.

    Den har utløp i størrelsene Ø 100 mm og Ø 50 mm, slik at man effektivt får trykt inn luft i det vannskadede rommet. Driftstidmåler og to hastigheter, 500 respektive 1500 m3/h. Ved 500 m3/h er lydnivået svært lavt.

Kompletterende produkter