• 20 000 HUSHOLDNINGER HAR EN AVFUKTER FRA CORROVENTA INSTALLERT I KRYPGRUNNEN

 • Fukt i krypgrunnen

  Fukt- og vannskader er et av de vanligste problemene som rammer en huseier. Fukt i seg selv er helt ufarlig, men i kombinasjon med organiske materialer som finnes i en krypgrunn, forårsaker fukt ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og lukt. Dette øker i sin tur faren for astma og allergi hos barn.

  Det finnes huskonstruksjoner med krypgrunner som er uventilerte, inneluftsventilerte eller uteluftsventilerte. Den siste typen krypgrunn, dvs. den uteluftsventilerte, er ofte ekstremt sensitiv for fukt.

Krypgrunnsavfukting

 • Fukt i krypgrunnen

  Fukt- og vannskader er et av de vanligste problemene som rammer en huseier. Fukt i seg selv er helt ufarlig, men i kombinasjon med organiske materialer som finnes i en krypgrunn, forårsaker fukt ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og lukt. Dette øker i sin tur faren for astma og allergi hos barn.
  Det finnes huskonstruksjoner med krypgrunner som er uventilerte, inneluftsventilerte eller uteluftsventilerte. Den siste typen krypgrunn, dvs. den uteluftsventilerte, er ofte ekstremt sensitiv for fukt.

 • Slik oppstår fukt i krypgrunnen

  At fuktpåkjenningen i en krypgrunn blir så stor at det til slutt blir et problem, kan ha en eller flere årsaker:
  • A: Når varm uteluft kommer inn i den kalde krypgrunnen via ventiler eller sprekkdannelser, kjøles den ned slik at luftfuktigheten øker. I ekstreme tilfeller dannes det kondens og vanndråper som blir hengende i undertaket.
  • B: Fukt tilføres gjennom avdunsting fra krypgrunnens markoverflate.
  • C: Fukt kommer inn fra omgivelsene gjennom grunnmuren og utettheter i grunnkonstruksjonen.
  • D: Vann fra marken rundt trenger inn i krypgrunnen gjennom grunnmuren.

 • Slik løser man problemet ved hjelp av avfukting

  • Led bort vann fra drensrør og lignende som munner ut inntil grunnmuren.
  • Dekk markoverflaten i krypgrunnen med plastfolie for å hindre at fukten fordamper.
  • Dekk til og tett alle ventiler og sprekker i krypgrunnen, slik at uteluften ikke trenger inn.
  • Installer en permanent krypgrunnsavfukter som holder luftfuktigheten i krypgrunnen på et lavt nok nivå til at tilvekst av mugg, sopp eller tilsvarende hindres.

 • Adsorpsjonsavfuktere er riktig teknologi for krypgrunnsavfukting

  Temperaturen i krypgrunnen varierer mellom 4 og 15 °C gjennom året, og den relative luftfuktigheten bør ligge på 65-70 %. Diagrammet viser hvilken type avfukter som fungerer best i forskjellige klima. Siden klimaet for en krypgrunn ligger innenfor det røde feltet gjennom alle årstider, er adsorpsjonsavfukter den overlegne teknologien for krypgrunnsavfukting. Kjøleavfuktere er en overlegen teknologi ved varmere temperaturer, men de fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt for klimaet i en krypgrunn.

  Se våre adsorpsjonsavfuktere for krypgrunner>>

   

 • Corroventas løsning:

  Adsorpsjonsavfukter CTR 300TT2 og styreutstyr HomeVision®

  Adsorpsjonsavfukter CTR 300TT2 har vært en del av sortimentet vårt i 15 år og er ett av våre mest pålitelige produkter. Den er konstruert for bruk i krypgrunner der det stilles høye krav til energieffektivitet, driftssikkerhet og lang levetid. Effektiv mot både fukt, lukt og radon.

  Styresystem HomeVision® benyttes for å oppnå en kontrollert avfukting i krypgrunnen. Styring, regulering og overvåking av krypgrunnsinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i grunnen og et trådløst kontrollpanel i boligrommet.

 • Avfuktingsprosessen

  Når uteluften kommer inn i krypgrunnen (D) under huset, særlig i den varme årstiden, fører de kaldere omgivelsene i krypgrunnen til at den kjøles ned. Dette gir høyere relativ fuktighet og dermed høyere risiko for muggangrep og lukt. Ved å avfukte luften slik at den relative fuktigheten kommer under 60–65 %, kan muggangrep hindres.
  Luften i krypgrunnen suges inn i avfukteren (A). Den tørre luften (B) skal distribueres på en måte som holder krypgrunnen tørr. Samtidig som avfukteren tørker luften, fjerner den all fukt (C) ut av krypgrunnen til omgivelsene. Avfukteren er konstruert slik at den ikke bare tørker luften, men også kan variere luftmengden (C) som forlater krypgrunnen sammen med all fukten (uten at avfukterens kapasitet eller driftskostnad påvirkes). Dermed kan undertrykket i krypgrunnen (D) styres slik at all eventuell lukt og eventuell radon (E) hindres fra å komme opp i bomiljøet.

ALLA VÅRE LØSNINGER FOR KRYPGRUNNSAVFUKTING