Loftsavfukting

Fuktproblemer på loftet

I en utredning utført av Boverket kommer det frem at ca. 300 000 bygninger i Sverige har forekomst av mugg, mugglukt eller et høyt fuktnivå som kan knyttes direkte til problemer med loftet.

 • Kaldloft er den største risikoen

  Av disse loftene er 84 % utført som kaldloft med selvtrekksventilasjon.
  Det finnes dessverre mange årsaker til at det oppstår problemer med fukt- og muggskader på loftet:

  • Varm og fuktig luft fra innemiljøet kommer opp i det kalde loftsrommet via utettheter og kondenserer på det kaldere loftet.
  • Tilleggsisolering av loftet innebærer at loftet blir kaldere, slik at fuktighet kondenserer lettere.
  • Bytte av varmekilde innebærer at man forandrer lufttrykket i hele huset. Et bytte til berg-/fjellvarme betyr at den tidligere varme skorsteinen blir kald, og skorsteinseffekten uteblir.
  • Innebygd byggfukt kan også gi fukt- og muggskader på loftet.
  • Behovet for ventilasjon varierer fra loft til loft og i løpet av året. Det kan også oppstå problemer hvis et loft ventileres for mye. Hvis uteluften er kald, kjøles luften i loftsrommet ned og kan forårsake kondens mot det kalde yttertaket. Og når temperaturen på yttertaket synker, f.eks. etter en varm dag, kan nedkjølingen og den økte relative fuktigheten føre til kondens på innsiden av taket.

 • Slik løser man problemet med fukt på loftet

  • Tett loftsbjelkelaget og ventiler bomiljøet, særlig våtrommene, for å redusere fukten i luften som strømmer til loftsrommet.
  • Installer et permanent anlegg for behovsstyrt ventilasjon i loftsrommet. Dette skaper et egnet miljø for alle bygningsmaterialer, slik at man unngår mugg, råte og andre mikrobielle skader.

 • Corroventas løsning:

  Behovsstyrt ventilasjon med VentoVindTM

  Corroventas VentoVind™ er et system som gir optimal ventilasjon med tanke på fukt, og dermed minimerer fuktrelaterte problemer som mugg og råte.
  VentoVind™ er et system for behovsstyrt ventilasjon som sikrer at ventilasjon bare skjer når det er gunstig for loftsrommet. Tilluftssystemet sørger for å aktivere ventilasjonssystemet når det er behov for det, og etablerer samtidig et lufttrykk som blokkerer deler av fukttransporten opp til loftet.
  • VentoVindTM sørger for å ventilere loftet når det er behov for det. Systemet gjør at mengden ventilasjon blir akkurat passelig for loftets behov, samtidig som det sparer energi.
  • VentoVindTM gir et styrt klima med optimal ventilasjon uten energikrevende tilførsel av varme.

 • Fakta om fuktskader på loftet

  • Ca. 9 av 10 småhus i Sverige har et kaldloft.
  • Ifølge Anticimexer mer enn 50 % av kaldloftene i Sverige i risikosonen for å utvikle, eller hadde allerede fuktskader. En studie fra Chalmers tekniska högskola fant at så mye som 72 % av alle småhus med kaldloft i Västra Götalands län hadde for høye fuktverdier og mugg på loftet.
  • En rekke studier fra blant annet Chalmers Tekniska Högskola og Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har vist at fukt og mugg på loft er et stort problem som har vokst i løpet av de siste årene.
  • Boverket konstaterer i en utførlig analyse av svenske eiendommer (Boverket, 2009) at det er økende forekomst av mugg på kaldloft og i krypgrunn. Kaldloft er også kjent for å ha mange eksisterende og potensielle fremtidige fuktrelaterte problemer.
  • Skader på loftet dekkes sjelden av vanlige boligforsikringer, så det anbefales at loftet kontrolleres årlig for at man skal kunne oppdage og utbedre eventuelle problemer så tidlig som mulig for å redusere den samlede saneringskostnaden.