Radonsanering

  • Radon i hjemmet

    Radon er en radioaktiv gass som er usynlig for øyet og helt luktfri. I inneluften er radon en stor helserisiko som årlig forårsaker et stort antall tilfeller av lungekreft i Sverige. Ifølge WHO er radon i innemiljøet den nest vanligste årsaken til lungekreft etter røyking.

  • Tiltak ved høye radonverdier

    For å sikre at man ikke har skadelige nivåer av radon i bomiljøet, må man i første omgang utføre en radonmåling. Viser målingen lave konsentrasjoner, har man sikret og dokumentert et trygt bomiljø uten høye radonnivåer i inneluften. Viser målingen derimot verdier over grenseverdien 200 Bq/m3, bør det utføres en radonutredning med påfølgende saneringstiltak med riktige metoder og materialer.

    Corroventa har erfaring med over 19 000 radonmålinger, og vi har levert utstyr til over 3000 prosjekter for sanering av radon. Vi har mye kunnskap og erfaring som vi benytter når vi prosjekterer effektive løsninger med en god totaløkonomi for kundene våre.

CORROVENTAS PRODUKTER FOR RADONSANERING