Byggavfukting og tørking av akutte vannskader

  • Byggavfukting og fuktkontroll under bygging

    I forbindelse med nybygging eller renovering er det viktig å tørke ut og kontrollere fukttilstanden i konstruksjonen. Materialet i et bygg under oppføring inneholder store mengder byggfukt. Mye av fukten finnes i materialet allerede etter produksjon. Ved lagring på arbeidsplassen tilføres ytterligere fukt. En nystøpt betongplate som har lang tørketid og ofte står utsatt for regn og snø i kombinasjon med en fuktig trekonstruksjon, inneholder store mengder byggfukt som må tørkes bort. Det er svært viktig å måle fuktnivåene i bjelker og betong og ved behov avfukte før byggingen fortsetter. Montering av fuktsperrer og annen kledning stenger nemlig fukten inne, og dette kan forårsake mugg og råteskader etter at bygget står ferdig.

Høy prosent av fuktskader ved nybygg

I undersøkelser angående reklamasjoner knyttet til nybygde eneboliger, viser det seg at den høyeste feilprosenten skyldes fuktskader forårsaket av mangelfull avfukting i byggeperioden. Med riktig kunnskap og de riktige rutinene blir avfukting en enkel og naturlig del av byggeprosessen og bidrar til raskt byggetempo og god kvalitet. Spør oss gjerne om råd, vi hjelper deg med de riktige maskinene og den teoretiske kunnskapen for dine behov.

Avfukting av mindre vannskader eller tørking etter en stor katastrofe

Uansett om det gjelder små vannlekkasjer eller større skader etter oversvømmelse, så er tidsfaktoren en viktig fellesnevner. Jo raskere man setter inn tørketiltak, jo større er sjansen for å minimere skadeomfanget og forkorte tørketiden. Man kan spare store summer på å være effektiv og komme raskt i gang med tørkeprosessen.

Avfukting etter brann

Ved en brann er det ytterst viktig at avfuktingsprosessen påbegynnes umiddelbart. Ved en brann dannes det ofte korrosive røykavleiringer som i kombinasjon med den høye luftfuktigheten fra slokkingsarbeidet, er svært skadelig for alle typer metallflater og elektronikk. I slike tilfeller er det viktig å redusere den relative fuktigheten så fort som mulig, og til dette kreves store mengder varm tørrluft og høy luftomsetning i rommet som skal tørkes. Er det fare for skader på maskiner eller annet sensitivt utstyr, kan man med fordel benytte innplastingsmetoden for å få redusert den relative fuktigheten (RF %) raskere.

Maskiner laget for byggavfukting og skadetørking

I Corroventas produktserie finnes blant annet CTR 1000LKV, som er en adsorpsjonsavfukter med luftkjølt kondensator. Den er ideell ved akutte vannskader og byggavfukting, fordi den er enkel å få i gang uten behov for avansert installasjon. Maskinen avfukter også ved lave temperaturer. I tillegg tilfører den rommet ca. 3 kW varme og er derfor særskilt egnet i uoppvarmede lokaler. Maskinen er utstyrt med pumpe som automatisk pumper ut kondensvannet.

Ved store bygninger med mye fukt som skal tørkes ut, er det i mange tilfeller mer effektivt å bruke én stor avfukter i stedet for flere mindre. Corroventas A50TD og CTR 10000 er to større avfuktere som egner seg svært godt for større nybygg eller store vannskader.

Produkter