Avfukt mer effektivt med innplasting

 • Innplasting av en fuktskadet konstruksjon, f.eks. ved avfukting av gulv eller vegger, er en svært effektiv metode for å påskynde tørkeprosessen og utnytte avfukterens kapasitet. Med denne metoden kan man tørke en skade raskere med færre avfuktere.

  Avfukt mer effektivt med innplasting

  For å påskynde tørkeprosessen kan en begrenset overflate der skaden har skjedd, tildekkes med plast. Avfukteren blåser tørrluft inn under plastfolien og skaper en luftpute med svært tørt klima konsentrert rundt det vannskadede området. Dermed øker man fukttransporten mellom vått og tørt, og skaden tørker raskere. Jo tørrere klimaet rundt det vannskadede materialet er, jo høyere blir fukttransporten. Hvis innplastingen utføres skikkelig, kan store overflater tørkes ved hjelp av en eller noen få avfuktere. Alternativt kan man utnytte avfukteren mer effektivt og tørke en vegg samtidig som en lagdelt konstruksjon, slik at avfukteren blåser en del tørrluft under en plastfolie og en del tørrluft inn i en turbin som trykker luften videre ned i isolasjonen.

  Forkorte tørketiden med varme

  For å forkorte tørketiden kan man øke temperaturen på luften som benyttes til tørkingen. Jo varmere materialet som skal tørkes er, jo raskere og mer effektiv blir tørkeprosessen når damptrykket øker i det myke materialet. En så liten økning som 10 °C kan i visse tilfeller halvere tørketiden*. Kombinasjonen med innplasting og varme er en svært effektiv metode for tørking av fukttrege materialer som for eksempel betong.

  *Fordi uttørkingshastigheten er direkte proporsjonal med damptrykkforskjellen, går tørking ved 30 °C og 20 % RF teoretisk sett to ganger raskere enn med 20 °C og 20 % RF.