• Push-pull-tørking

  En kombinasjon av trykk- og sugetørking

  Push-pull-metoden er en effektiv tørkemetode, som minimerer risikoen for at partikler fra konstruksjonen spres i luften i bomiljøer. Metoden kombinerer to forskjellige tørkemetoder, en med overtrykk (trykktørking) som bruker en adsorpsjonsavfukter og en turbin, og en metode for undertrykk (sugetørking), der en vannutskiller og en turbin benyttes.

   

  Fordi den fuktige luften føres ut til uteluften, både fra turbinen som samvirker med vannutskilleren og fra adsorpsjonsavfukteren som er koblet til en turbin, blir installasjonen svært rask og stille. Kombinasjonen fjerner fukt både fra konstruksjon og romluft raskt og effektivt, i stedet for at fukten føres ut i rommet og håndteres med enda en avfukter. Den varme og tørre luften fra en avfukter, som føres inn i konstruksjonen ved hjelp av en turbin, gir betydelig kortere tørketid enn ved bruk av bare sugetørking. Hver kubikkmeter varm og tørr luft som føres inn, bidrar til å føre bort fukt fra konstruksjonen, og den varme, tørre luften fra trykktørkingssiden gjør at tørkingen går betydelig raskere.

  For å utføre tørking med push-pull-metoden på best mulig måte er det viktig å ha riktig balanse mellom luft inn og luft ut fra konstruksjonen som skal tørkes. For å begrense risikoen for forurensning av luften i rommet bør utgående luftstrøm fra konstruksjonen alltid være større enn luftstrømmen som føres inn i konstruksjonen. En svært effektiv og sikker måte å oppnå dette på er å bruke Corroventas intelligente ES-serie. Med ES-turbinene kan riktig balanse enkelt opprettholdes ved hjelp av turbinenes relasjonsmodus.

   

  RELASJONSMODUS

  Den store fordelen med å bruke relasjonsmodusen er at ES-turbinene automatisk kan justere luftstrømmen ved behov, og dermed oppnå et kontrollert luftgjennomstrømningsforhold gjennom hele tørkeprosessen. En annen stor fordel med ES-serien er at du kan bruke trykktørkingsmodusen på adsorpsjonsavfukteren for å forsyne turbinen med tørr luft. Trykktørkingsmodusen sikrer at turbinen får en optimal mengde tørr luft, noe som gir kortere tørketid og lavere energiforbruk.

   

  FORBEREDELSER FOR PUSH-PULL-TØRKING

  Etter en vannskade kan det være store mengder vann igjen i en lagdelt gulvkonstruksjon. Uansett tørkemetode anbefales det derfor alltid at en vannutskiller brukes fra starten av, i kombinasjon med turbinen som genererer undertrykk. Dette eliminerer faren for at vann suges direkte inn i turbinen og skader den, samt for at turbinen genererer overtrykk og dermed presser vannet lengre bort fra den opprinnelige skaden.

  Før push-pull-tørking utføres må du, som alltid, lokalisere og undersøke vannskaden. Forsikre deg om at konstruksjonen som er vannskadet, tillater luftgjennomstrømning mellom trykk- og sugesiden. Plasseringen av hullene skal muliggjøre luftgjennomstrømning gjennom området med vannskaden. Etter en vannskade kan det være store mengder vann igjen i en lagdelt gulvkonstruksjon. Noen ganger kan det derfor være hensiktsmessig å begynne med en runde sugetørking, avhengig av konstruksjonen og mengden. Dermed elimineres faren for at turbinen genererer overtrykk når push-pull-metoden brukes, og presser vannet lengre bort fra den opprinnelige skaden.

  Vær oppmerksom på at visse materialer, som tre, i trange rom med dårlig ventilasjon kan påvirkes hvis varme fra utstyret gjør at romtemperaturen stiger. Ved tørking av trange rom er riktig ventilasjon nødvendig for å hindre at temperaturen stiger for mye, fordi det kan hindre tørkeprosessen eller forårsake materielle skader.

   

  FORDELER MED PUSH-PULL-METODEN

  Med push-pull-metoden blir den varme og tørre luften værende i den lagdelte konstruksjonen, uten å komme ut i rommet. Det betyr at romklimaet ikke påvirkes på samme måte som med andre tørketeknikker. Den varme, tørre luften føres alltid inn i den vannskadede konstruksjonen, og tørkingen utføres svært energieffektivt.

  Dermed kombineres to fordeler. For det første blir tørkingen nesten helt uavhengig av endringer i romklimaet (for eksempel at vinduer eller dører åpnes eller lukkes osv.). For det andre påvirkes ikke følsomme materialer i rommet like mye, fordi man ikke trenger å tørke hele rommet, men bare isolasjonslaget i konstruksjonen. Dette er forklaringen på at push-pull-tørking er så mye raskere og mer effektivt. Ofte kan også eiendomseieren bruke rommet gjennom hele tørkeprosessen.

   

  PRODUKTER DU TRENGER

  • 1 stk. adsorpsjonsavfukter, for eksempel A4 ES.
  • 2 stk. turbiner, for eksempel T4 ES.
  • 1 stk. vannutskiller.
  • 2 stk. slangesystem C25. Obs! Det kan være behov for flere C25-systemer for å oppnå riktig luftgjennomstrømning.
  • Slanger: Ø 50 mm for tilkobling av turbin og Ø 75 mm våtluftsslange fra avfukter.

   

  YTTERLIGERE PRODUKTER FOR OPTIMERING AV PROSESSEN MED MINIMAL FORSTYRRELSE FOR BEBOERNE

   

  Corroventa Avfuktnings styrsystem Supervision - för fjärrstyrning och bevakning av torkprocesser
  SuperVision® Styresystem

   

  Lyddemperslange

   

Produkter som kan brukes til push-pull-tørking