Romavfukting

  • En avfukter plasseres i rommet der det har oppstått skade. Avfukteren blåser tørrluft fritt ut i hele rommet, slik at samtlige overflater tørkes. Et bra førstetiltak før man installerer en grundigere tørkemetode. Ved tørking i rom der det finnes sensitive materialer eller objekter som kan skades ved lav relativ fuktighet, eller ved en rask reduksjon av den relative fuktigheten, bør avfuktingsprosessen styres med en hygrostat som kobles til avfukteren. Hygrostatuttak finnes på samtlige av Corroventas avfuktere.

    For å øke luftomsetningen og påskynde tørkeprosessen kan med fordel en vifte av typen AX3000 benyttes. Ved store katastrofer eller midlertidige fuktproblemer i fabrikker, kraftverk, blåsehaller eller tilsvarende finnes det større avfuktere, bl.a. på trailer. Avfuktere av denne størrelsen kan levere opptil 10 000 m3 tørrluft per time og fjerner ca. 1000 liter vann/døgn. Tørrluften kan deretter fordeles ut med suksessivt mindre og mindre rørforgreninger til de forskjellige skadede rommene. Når avfukteren er plassert på en trailer, er den alltid klar til raskt å settes inn der katastrofen har inntruffet.

Produkter