Sugetørking og avfukting av lagdelte gulvkonstruksjoner

 • Sugetørking er en god og enkel metode for å tørke lagdelte konstruksjoner. Sugetørking skal alltid benyttes som et første trinn ved tørking av flytende gulv på betongplate, der det har lekket vann ned i fyllingen eller isolasjonen under det flytende gulvet. Corroventa har en rekke produkter som benyttes til tørking av lagdelte konstruksjoner som vegger, tak og flytende gulv. Fra fleksible systemløsninger med avfuktere og turbiner, til den patenterte kombiserien som gir mulighet for både trykk- og sugetørking i samme maskin.

  Bilde: En turbin som sugetørker en gulvkonstruksjon med vannutskiller og kombifilter.

 • Sugetørking er en effektiv og enkel tørkemetode

  Teknikken med sugetørking bygger på at en avfukter tørker romluften samtidig som en turbin skaper et høyt undertrykk i konstruksjonen. Den tørre luften i rommet suges ned i og gjennom konstruksjonen via luftspalter eller forhåndsborede hull. Den fuktige luften suges deretter ut av konstruksjonen via en vannutskiller av typen 3-trinnsfilter, før den passerer ut av rommet gjennom turbinen. En vannutskiller av typen 3-trinnsfilter er en svært effektiv måte å fjerne vann, smuss og støv på i samme enhet. Dette for å rense luften og beskytte turbinen.

 • Bruk alltid sugetørking

  Sugetørking benyttes alltid som et første trinn før trykktørking. Når alt overflødig vann i konstruksjonen er sugd bort, kan man velge å bytte til trykktørking eller fortsette med sugetørking til konstruksjonen er tørr. Sugetørking tar noe lengre tid sammenlignet med trykktørking, men er en bedre teknikk å bruke når man vil minimere risikoen for å sende fibrer eller støvpartikler ut i romluften. Skulle luften trenge ytterligere rensing, for eksempel ved arbeid i bebodde rom når luften ikke kan evakueres ut til omgivelsene, kan man med fordel benytte et HEPA H13 multifilter. HEPA H13 multifilter renser luften opptil 99,95 % og har innebygd kullfilter som fjerner dårlig lukt.

 • Kombimaskin, laget for trykk- og sugetørking

  På samme måte som ved trykktørking, er en kombimaskin i mange tilfeller bedre egnet ved sugetørking. En kombimaskin består av avfukter og turbin i samme enhet, noe som letter og forenkler installasjonen. Det ekstremt lave lydnivået gjør den dessuten egnet for bruk i bebodde rom.

  Slangesystem

  Til transport av luft ved suge- eller trykktørking kan Corroventas slangesystem C 16 og C25 benyttes. Slangesystemene er oppbygd av moduler og inneholder forgreninger, slanger samt rørbøyer og T-koblinger. Systemet som inneholder koblinger av typen CAMLOC, gir en enkel, stille og pålitelig installasjon.

  Corrofilter

  For å være helt sikker på at man ikke får inn skadelige partikler i maskinen ved sugetørking, må et Corrofilter tilkobles på slangesystemet for inngående våtluft til turbin. Filteret hindrer smusspartikler i å suges inn i maskinen og eliminerer samtidig faren for at fibrer og andre partikler følger med den fuktige luften ut til omgivelsene. Corrofilteret består av tre enheter, grovsil, syklonutskilling samt finfiltrering med et HEPA-filter. Utskillingsgraden er 99,5 % for partikler større enn 1 um og 99,967 % for fibrer og mineralull. Corrofilter er ikke beregnet for utskilling av vann, til det formålet benyttes en vannutskiller type 3-trinnsfilter.

  Vannutskiller med 3-trinns filtersystem

  Ved sugetørking av skader med fritt vann i f.eks. isolasjonen i en lagdelt konstruksjon, skal en vannutskiller benyttes til å separere vannet fra den fuktige luftstrømmen samt for å unngå at vann suges inn i turbindelen på maskinen. Til vårt produktprogram for kombisystemet og turbiner har vi utviklet en vannutskiller med 3-trinns filtersystem for effektiv utskilling av vann, granulat og fibrer ved sugetørking av lagdelte konstruksjoner.

  Luften renses i følgende trinn

  Trinn 1 – grovutskilling
  I det første trinnet utskilles grus, sand og andre større partikler fra den innkommende fuktige luftstrømmen.

  Trinn 2 – vannutskilling
  Vann- og væskedråper separeres fra luftstrømmen i en såkalt dråpeutskiller. Når beholderen inneholder en viss mengde vann, starter en nivåføler en nedsenkbar pumpe som automatisk pumper vannet videre til for eksempel et avløp.

  Trinn 3 – partikkel- og fiberutskilling
  I det siste trinnet utskilles mindre partikler og fibrer i et HEPA-filter, og deretter kan den rene og fuktige luften passere ut til omgivelsene. Utskillingsgraden er så høy at 99,5 % av alle partikler større enn 1µm filtreres bort.

  Forkorte tørketiden med varme

  For å forkorte tørketiden kan man øke temperaturen på luften som benyttes til tørkingen. Jo varmere materialet som skal tørkes er, jo raskere og mer effektiv blir tørkeprosessen når damptrykket øker i det myke materialet. En så liten økning som 10 °C kan i visse tilfeller halvere tørketiden*

  *Fordi uttørkingshastigheten er direkte proporsjonal med damptrykkforskjellen, går tørking ved 30 °C og 20 % RF teoretisk sett to ganger raskere enn med 20 °C og 20 % RF.

  Viktig å være oppmerksom på før sugetørking

  Det er viktig å være klar over at den tørre og varme luften også påvirker alt tremateriale i rommet der tørkeprosessen pågår. Man må derfor være nøye med å fjerne eller plaste inn all innredning som eventuelt kan ta skade. Om mulig kan man bruke innplasting til å begrense det området som skal avfuktes, og dermed beskytte området rundt. En hygrostat kan med fordel benyttes til å kontrollere fuktigheten under tørkingen.