Tørking av isolasjon i bjelkelag og vegger

 • En av de mest effektive måtene å tørke isolasjon i et bjelkelag eller en lektet konstruksjon på, er å bruke både en lavtrykksvifte og en avfukter. Denne kombinasjonen gjør det mulig å føre store mengder tørrluft gjennom den lektede byggkonstruksjonen og passer derfor utmerket til tørking av bjelkelag, vegger, gulv og øvrige hulrom.

  Bilde: Avfukter og en lavtrykksvifte tørker et lektet gulv.

  Enkel og effektiv tørketeknikk for lektede konstruksjoner

  Teknikken med å tørke isolasjonen i lektede gulv og vegger er enkel, det hele går ut på å oppnå god sirkulasjon av tørrluft i den myke konstruksjonen. Den tørre luften ledes inn i konstruksjonen direkte fra avfukteren. Hvis man ønsker større luftgjennomstrømning, kan en ekstra lavtrykksvifte type HP2000XT benyttes. Viften suger romluft blandet med tørrluft fra avfukteren og trykker deretter luften inn i konstruksjonen. Her ønsker man også å oppnå god spredning av den tørre luften i konstruksjonen, og man må derfor prøve å spre ut innløpspunktene slik at tørrluften kommer til og får tørket i hele bjelkelaget. For å styre retningen til tørrluften kan det bli nødvendig å bore evakueringshull.

  Forkorte tørketiden med varme

  For å korte ned tørketiden kan man øke temperaturen på luften som benyttes til tørkingen. Jo varmere materialet som skal tørkes er, jo raskere og mer effektiv blir tørkeprosessen når damptrykket øker i det myke materialet. En så liten økning som 10 °C kan i visse tilfeller halvere tørketiden*

  *Fordi uttørkingshastigheten er direkte proporsjonal med damptrykkforskjellen, går tørking ved 30 °C og 20 % RF teoretisk sett to ganger raskere enn med 20 °C og 20 % RF.

  Viktig å være oppmerksom på før tørking

  En lektet konstruksjon skal alltid suges fri for vann før man begynner å tørke, les mer om dette under sugetørking. Det er viktig å være klar over at den tørre og varme luften også påvirker alt tremateriale i rommet der tørkeprosessen pågår. Man må derfor være nøye med å fjerne eller plaste inn all innredning som kan ta skade. Om mulig kan man bruke innplasting til å begrense det området som skal avfuktes, og dermed beskytte området rundt. En hygrostat kan med fordel benyttes til å kontrollere fuktigheten under tørkingen.

Produkter