Trykktørking og avfukting av lagdelte konstruksjoner

 • Trykktørking er en av markedets raskeste og mest effektive metoder for tørking av lagdelte konstruksjoner. Trykktørking kan med fordel benyttes ved tørking av flytende gulv på betongplate, der det har lekket vann ned i fyllingen eller isolasjonen under det flytende gulvet. Corroventa har en rekke produkter som benyttes til tørking av lagdelte konstruksjoner som vegger, tak og flytende gulv. Fra fleksible systemløsninger med avfuktere og turbiner, til den patenterte kombiserien som gir mulighet for både trykk- og sugetørking i samme maskin.

  Trykktørking, en overlegen effektiv tørkemetode

  Teknikken bygger på at den avfuktede luften føres inn i en turbin som øker temperaturen og lufttrykket. Den tørre og svært varme luften trykkes deretter inn i byggkonstruksjonen via et slangesystem som er koblet til forhåndsborede hull i konstruksjonen.

  Den varme og tørre luften trykkes gjennom den våte konstruksjonen, der varmen øker damptrykket i det fuktige materialet gjentatte ganger og på denne måten effektiviserer tørkingen. Den fuktige luften føres tilbake til rommet via naturlige åpninger eller borede hull i konstruksjonen, der den suges inn i avfukteren igjen og tørkes på nytt før den trykkes tilbake i byggkonstruksjonen. Tørketiden kan reduseres betydelig hvis man hindrer at tørkeprosessen utsettes for fuktig luft fra omgivelsene. Dette kan man ganske enkelt gjøre ved å stenge igjen ventiler og tette andre åpninger inn til rommet der tørkingen pågår, men innplasting bør brukes der det er mulig.

  Den store fordelen ved å lage et lukket system, er at man tørker og varmer en svært begrenset luftmengde, slik at avfuktingen konsentreres til vannskaden i konstruksjonen. Dette gir en svært rask og energieffektiv tørkeprosess.

 • Varme er en effektiv drivkraft

  For å korte ned tørketiden kan man øke temperaturen på luften som benyttes til tørkingen. Jo varmere materialet som skal tørkes er, jo raskere og mer effektiv blir tørkeprosessen når damptrykket øker i det myke materialet. En så liten økning som 10 °C kan i visse tilfeller halvere tørketiden*

  * Fordi uttørkingshastigheten er direkte proporsjonal med damptrykkforskjellen, går tørking ved 30 °C og 20 % RF teoretisk sett to ganger raskere enn med 20 °C og 20 % RF.

 • Viktig å være oppmerksom på før trykktørking

  En lagdelt gulvkonstruksjon skal alltid suges fri for vann før man begynner å trykktørke, les mer om dette under sugetørking. Det er viktig å være klar over at den tørre og varme luften også påvirker alt tremateriale i rommet der tørkeprosessen pågår. Man må derfor være nøye med å fjerne eller plaste inn all innredning som kan ta skade. Om mulig kan man bruke innplasting til å begrense det området som skal avfuktes, og dermed beskytte området rundt. En hygrostat kan med fordel benyttes til å kontrollere fuktigheten under tørkingen.

  Bilde: Kombimaskin. Avfukter og turbin i samme enhet, laget for effektiv trykk- og sugetørking.

 • En kombinasjon utviklet for trykk- og sugetørking

  Ved trykktørking kan man med fordel bruke en kombimaskin bestående av avfukter og turbin i samme enhet. Det ekstremt lave lydnivået gjør den dessuten egnet for bruk i bebodde rom.

 • Slangesystem for enkel installasjon ved trykk- og sugetørking

  For å transportere luft ved trykk- eller sugetørking kan Corroventas slangesystem C16 og C25 benyttes. Slangesystemene er oppbygd av moduler og inneholder forgreninger, slanger samt rørbøyer og T-koblinger med gummipakninger. Systemet som har koblinger av typen CAMLOC, gir en enkel, stille og pålitelig installasjon. Man kan velge å koble sammen flere slangesystemer for å tørke større overflater eller kombinere begge slangesystemene for å tørke et lagdelt gulv og en vegg samtidig.

  Bilde: Avfukter og turbin trykktørker et lagdelt gulv og en lektet vegg samtidig.

Produkter