Vannskader og oversvømmelse

  • En oversvømmelse eller vannskade trenger ikke alltid å innebære en katastrofe. Med riktig kunnskap og riktig håndtering av vannskaden som har oppstått, kan man unngå en total katastrofe, med store kostnader og tidkrevende riving og gjenoppbygging.

    Vi har kunnskapen og utstyret som skal til for å avfukte forskjellige byggkonstruksjoner, slik at enhver vannskade kan tørkes så raskt og effektivt som mulig. Vi konstruerer våre avfuktere, turbiner og tilhørende utstyr med mål om at en bolig skal kunne tørkes så sikkert og lydløst at menneskene i boligen ikke trenger å flytte under tørkeprosessen. Dette kan være uvurderlig ved behov for å sette inn raske tiltak ved en vannskade.

LØSNINGER SOM SKAPER BEST MULIG LØNNSOMHET FOR PARTNERNE VÅRE