Krypgrunnsavfukter

  • CTR 300TT2

    Adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på opptil 300 m3/t.

  • CTR 500TT

    CTR 500TT er vår største avfukter for fast installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på opptil 500 m3/t.

  • CTR STD-TT

    Vår minste adsorpsjonsavfukter for fast installasjon i krypgrunner, med en tørrluftsmengde på 200 m3/t.